Aktuelt

28. mars 2017

Årsmøtepapirer

Årsmøtet finner sted tirsdag 4. april kl. 18:00 på Quality Hotel 33 i Oslo. Du finner beretning og regnskap vedlagt.

les mer

22. mars 2017

Årmøte

Vi avholder vårt årsmøte tirsdag 4. april kl. 18:00 på QualityHotel 33, Oslo. Dette er i forbindelse med "Kompetansedagene våren 2017" i regi av NGF.

les mer
  • # / #

Styret

Styret velges på årsmøtet i mars i henhold til GAFs vedtekter. Etter årsmøtet i 2015 ser styret slik ut:

Funksjon Navn Klubb Tlf. e-post
Leder Arne Giving Groruddalen 9088 7394 Send e-post
1. Styremedlem Bente Skarsgård Tyrifjord 9774 0660 Send e-post
2. Styremedlem Laila Østebø Sola 9163 9163 Send e-post
3. Styremedlem Tor Oddvar Torve Hakadal 9134 6692 Send e-post
4. Styremedlem Matthias Gullberg Østmarka 41342770 Send e-post
5. Styremedlem Anja Solevågseide Ålesund 9097 3838 Send e-post

Valgene skjer slik at 50 % av styrets medlemmer er på valg hvert år. Styrets leder, samt , 2 & 4. styremedlem er på valg på årsmøter avholdt i år med partall, mens 1., 3. & 5. styremedlem velges på årsmøter avholdt i år med oddetall.

Medlemssider

Brukernavn:

Passord: