Aktuelt

28. mars 2017

Årsmøtepapirer

Årsmøtet finner sted tirsdag 4. april kl. 18:00 på Quality Hotel 33 i Oslo. Du finner beretning og regnskap vedlagt.

les mer

22. mars 2017

Årmøte

Vi avholder vårt årsmøte tirsdag 4. april kl. 18:00 på QualityHotel 33, Oslo. Dette er i forbindelse med "Kompetansedagene våren 2017" i regi av NGF.

les mer
  • # / #

Om GAF

GAF er en interesseorganisasjon med følgende formål:

GAF arbeider for å profesjonalisere og gi større handlingskraft i det administrative arbeidet innen golfsporten - samt å skape fellesskap og stolthet for medlemmenes yrkesroller.

GAFs hovedmål er å utvikle medlemmenes kompetanse og kunnskap

GAF ønsker å fremme norsk golf gjennom møter, kurs og informasjonsvirksomhet, samt å bidra til godt smarbeid med Norges Golfforbund og andre bransjeorganisasjoner.

GAF styret 2014:

Leder Arne Givng
Medlem Bente Skarsgaard
Medlem Tor Oddvar Torve
Medlem Roger Bakke
Medlem Matthias Gullberg
Medlem Anja Solvågseide

Medlemssider

Brukernavn:

Passord: